Centrale Raad van Beroep 27 februari 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:494

Datum: 27-02-2020

Onderwerp(en): Overschrijding belastbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Beëindiging ZW-uitkering. Het rapport van de door de Raad geraadpleegde deskundige geeft weliswaar blijk van een zorgvuldig onderzoek, maar de deskundige heeft niet voldoende inzichtelijk gemotiveerd dat er een objectief medische noodzaak is voor het aannemen van aanvullende beperkingen in de FML van 19 februari 2016. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft verder op overtuigende wijze uiteengezet waarom op de datum in geding geen sprake was van een situatie van geen benutbare mogelijkheden en er evenmin reden was om voor appellante een urenbeperking aan te nemen. Uitgaande van de juistheid van de FML van 19 februari 2016 worden de geselecteerde functies, gelet op de daaraan verbonden belasting, in medisch opzicht geschikt geacht voor appellante.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: