Centrale Raad van Beroep 28 april 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1005

Datum: 28-04-2021

Onderwerp(en): Duurzaam - IVA

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Ten onrechte IVA-uitkering geweigerd. Nu de mogelijkheid van een multidisciplinair traject als enige mogelijkheid voor verbetering van de situatie van werkneemster ten grondslag is gelegd aan het bestreden besluit, is in redelijkheid niet te verwachten dat het Uwv er alsnog in zal slagen om de weigering werkneemster een IVA-uitkering toe te kennen van een draagkrachtige motivering te voorzien. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat werkneemster recht heeft op een IVA-uitkering.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel