Centrale Raad van Beroep 5 augustus 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1960

Datum: 05-08-2021

Onderwerp(en): Verzekeringsarts en deskundigen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Appellante beroept zich op het arrest Korošec. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat uit de rechtspraak van de Raad die zich vanaf de uitspraak van 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 over het arrest Korošec heeft gevormd blijkt dat de in de aangevallen uitspraak genoemde bijzondere waarde die aan rapporten van verzekeringsartsen van het Uwv wordt toegekend niet (langer) een juiste weergave is van de door de bestuursrechter te verrichten beoordeling in zaken als hier aan de orde.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: