Centrale Raad van Beroep 7 oktober 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:2497

Datum: 07-10-2021

Onderwerp(en): Maatman-wissel

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Tussenuitspraak. Aan het arbeidskundig onderzoek, dat aan het bestreden besluit ten grondslag heeft gelegen, kleeft een zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek. Er bestaat dan ook aanleiding om met toepassing van artikel 8:51d van de Awb het Uwv op te dragen een nader onderzoek in te stellen. Het Uwv dient een arbeidskundig onderzoek te verrichten, waarbij aan de orde dient te komen waaruit de interne opleiding tot zeilmaker feitelijk heeft bestaan en wat de duur en zwaarte daarvan was. In dat kader moet informatie worden ingewonnen bij appellant zelf alsmede bij zijn opleider. Vervolgens dient vastgesteld te worden of er op basis van de rechtspraak van deze Raad aanleiding is over te gaan tot een maatmanwisseling, en zo ja, wat de gevolgen zijn voor de mate van arbeidsongeschiktheid per 30 januari 2017.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: