Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2021:515 College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 juni 2021

ECLI:NL:CBB:2021:515

Datum: 01-06-2021

Onderwerp: Kwalificeert afwijkingenbrief toezichthouder als een besluit

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Afwijkingenbrief van Skal naar aanleiding van de constatering dat de biologische opfokhennen van appellante minder dan acht uur per dag toegang hebben tot uitloop in de openlucht. Appellante dient deze ernstige afwijking per direct te herstellen. Indien dit niet gebeurt, kan de certificatie van appellante worden opgeschort. De vaststelling van de afwijking is te zien als een waarschuwing dat Skal in het geval de afwijking niet tijdig wordt gecorrigeerd maatregelen zal treffen die rechtsgevolg (kunnen) hebben. Het College is van oordeel dat de afwijkingenbrief geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is nu de afwijkingenbrief is gebaseerd op een beleidsregel en op beleidsregels gebaseerde waarschuwingen geen besluiten in de zin van de Awb zijn. Alle afwijkingenbrieven van Skal moeten echter vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en omwille van de rechtsbescherming worden gelijkgesteld met een besluit. Voorts is het College van oordeel dat appellante belanghebbende is bij de afwijkingenbrief, omdat haar belang daarbij rechtstreeks is betrokken. Het College ziet geen grond voor de conclusie dat de door Skal gegeven invulling van artikel 14, vijfde lid, van Verordening 889/2008, die inhoudt dat ten minste één derde van zijn leven ten minste acht uur per dag is, in strijd komt met het dierenwelzijn of de diergezondheid van de opfokhen. De vraag of Skal appellante terecht heeft gewaarschuwd beantwoordt het College bevestigend.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten