College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 mei 2019

ECLI:NL:CBb:2019:190

Datum: 07-05-2019

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Uitzondering op invorderingsplicht

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Invordering van dwangsommen vanwege overtreding van een last onder dwangsom. Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Rechtszekerheidsbeginsel.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: