Wwz. Ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. Dringende reden, onrechtmatig toe-eigenen en achterhouden van gelden, is niet komen vast te staan. Gelet op alle omstandigheden, mede het verwijt dat werknemer valt te maken, wordt een billijke vergoeding van € 5.363,68 bruto toegekend. Kantonrechter had billijke vergoeding op nihil gesteld.

Art. 7:677 lid 2 en lid 3, 7:678 lid 2 BW.

Spreker(s)

mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel