Gerechtshof Amsterdam 27 mei 2010

ECLI:NL:GHAMS:2010:BM5928

Datum: 27-05-2010

Uitspraak naam: PCM

Onderwerp(en): Decharge en wanbeleid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat op onderdelen sprake is geweest van wanbeleid van die vennootschappen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 2 juli 2007 en de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot het verlenen van decharge aan het bestuur en de raad van commissarissen over de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007 vernietigd.

Spreker(s)

mr.-H.L.-Kaemingk-image.jpg
mr. Herman Kaemingk

advocaat LOYENS & LOEFF N.V.

Bekijk profiel