Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2020

ECLI:NL:GHARL:2020:5241

Datum: 07-07-2020

Onderwerp(en): Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2018:861; bestuurdersaansprakelijkheid wegens onverhaalbaarheid van geldleningen door privédoorlening en privéonttrekking van activa uit een BV in liquidatie; schorsing van de procedure tegen een gedaagde rechtspersoon ex artikel 29 F staat er niet aan in de weg om tussen andere partijen te oordelen over aansprakelijkheid van haar bestuurder; partij bij geldlening; geen convertibele of achtergestelde leningen (stelplicht); vanaf liquidatiestadium behoorde middellijk bestuurder er voor te waken dat alle beschikbare middelen (en de middelen uit activatransactie) werden aangewend voor de betaling van de schuldeisers, waaronder de opeisbare geldvorderingen van de gelduitlener; onttrekkingen ondanks betalingstoezeggingen; berekening verhaalsschade.

Artikelen 3:277 en 6:162 BW

artikel 150 Rv

artikel 29 F