Gemaximeerde terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege na omzetting van terbeschikkingstelling met voorwaarden. Geweldsdelict. (Art. 38e Sr)

De terbeschikkingstelling met voorwaarden die is opgelegd voor -kort gezegd- opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was, is op 11 februari 2016 omgezet in een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege. Ingevolge artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht gaat de maatregel met bevel tot verpleging van overheidswege een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de maatregel is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Daarvan is in dit geval geen sprake, zodat de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidsweg is gemaximeerd tot een periode van vier jaar, welke is ingegaan op 11 februari 2016.

Spreker(s)

mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: