Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2021:318 Gerechtshof Den Haag 2 maart 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:318

Datum: 02-03-2021

Onderwerp: Criteria meinedig PV

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlVrijspraak meineed en valsheid in geschrift. Geen sprake van (voorwaardelijk) opzet op het in strijd met de feitelijke toedracht afleggen van een onjuiste verklaring. Het enkele gegeven dat de weergave van de waarneming van de verbalisant in het proces-verbaal achteraf niet blijkt te stroken met de feitelijke toedracht, maakt naar het oordeel van het hof nog niet dat reeds daarom de conclusie gerechtvaardigd is dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet. Evenmin sprake van het oogmerk om die verklaring als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.
Veroordeling voor mishandeling van aangehouden verdachte. Art. 300 Sr. Vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)