Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BU3474 Hoge Raad 10 januari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU3474

Datum: 10-01-2012

Onderwerp: Noodweer Hoge Raad 10 januari 2012

Overige onderwerpen: Verweren m.b.t. strafbaarheid feit en dader

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Noodweer(exces). Voor zover het middel klaagt dat niet is voldaan aan het motiveringsvoorschrift van art. 359.2, tweede volzin, Sv miskent het dat het beroep op noodweer(exces) een verweer betreft waarop ex art. 358.3 Sv bepaaldelijk moet worden beslist. Voor die beslissing geldt het motiveringsvoorschrift van de eerste volzin van art. 359.2 Sv (vgl. HR LJN BB8977). Het hof heeft geoordeeld dat verdachtes stelling dat X hem tijdens het dichtduwen van de deur naar de keel heeft gegrepen - gelet op verklaringen van verdachte en van X - niet geloofwaardig is. Voor zover het middel betoogt dat dit oordeel ontoereikend is gemotiveerd omdat het hof slechts heeft verwezen naar die verklaringen als geheel en niet naar een specifiek gedeelte daarvan, faalt het omdat de hieraan ten grondslag liggende opvatting in haar algemeenheid geen steun vindt in het recht. ’s Hofs oordeel is toereikend gemotiveerd en niet onbegrijpelijk.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker