Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:541 Hoge Raad 11 april 2023

ECLI:NL:HR:2023:541

Datum: 11-04-2023

Onderwerp: (Groeps )belediging en bedreiging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlBelediging politieagent d.m.v. bericht op LinkedIn, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte de politieagent ‘t.z.v. rechtmatige uitoefening van haar bediening’ beledigd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:2394 m.b.t. relatie tussen belediging en uitoefening van bediening. Anders dan hof heeft overwogen, volgt uit bewijsmiddelen niet dat sprake was van “politie-activiteit, waaraan politieagent heeft meegewerkt”. Bewezenverklaring v.zv. inhoudende dat belediging is gedaan ‘t.z.v. rechtmatige uitoefening van haar bediening’, is dus ontoereikend gemotiveerd.
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht