Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1422 Hoge Raad 11 oktober 2022

ECLI:NL:HR:2022:1422

Datum: 11-10-2022

Onderwerp: Zeden

Overige onderwerpen: Art. 248d Sr.

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlSeksueel corrumperen door zich in bosjes naast mountainbikeroute af te trekken, terwijl viertal 13- en 14-jarige jongens langsfietsen en van seksuele handelingen van 62-jarige verdachte getuige zijn, art. 248d Sr. Levert zich aftrekken in bosjes op het moment dat jongens langs fietsen en daarbij jongens aankijken, met zijn gehele lijf naar hen toedraaien, met hen meedraaien en hen blijven aankijken ‘ertoe beweegt’ a.b.i. art. 248d Sr op? Mede gelet op wetsgeschiedenis bij art. 248d Sr, is sprake van het in deze bepaling bedoelde ‘ertoe bewegen’ als slachtoffer (mede) door actieve gedraging van verdachte ertoe is gebracht getuige te zijn van seksuele handelingen. Mede o.b.v. ‘s hofs vaststellingen in zijn bewijsvoering, waaronder actieve gedragingen van verdachte bestaande uit (blijven) aankijken van fietsende jongens en met zijn lichaam met hen meedraaien, heeft hof geoordeeld dat verdachte de jongens ertoe heeft bewogen getuige te zijn van zijn seksuele handelingen. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

mr. Ad Machielse

oud advocaat generaal Hoge Raad emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen