ECLI:NL:HR:2013:BY1532

Datum: 12-04-2013

Uitspraak naam: Stokke

Onderwerp: Voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Auteursrecht. Inbreukactie; art. 1 , 10 en 13 Auteurswet. Maatstaf beoordeling. Werktoets. Beschermingsomvang. Nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van art. 13 Aw. Vergelijking totaalindrukken. Feitelijke beoordeling. Beperkte toetsbaarheid in cassatie. Tardief aangevoerde grief? Belang-vereiste; art. 3:303 BW. Toepassing art. 1019h Rv; beroep op niet tijdig instellen vordering.

Ga naar uitspraak