Hoge Raad 13 september 2016

ECLI:NL:HR:2016:2075

Datum: 13-09-2016

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 13 september 2016 | Dollemansachtervolging:voorwaardelijk opzet op dood agenten?

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Poging doodslag, art. 287 Sr. Slagende bewijsklacht (voorwaardelijk) opzet. Verdachte maakt in het verkeer tijdens een politieachtervolging o.m. stuurbewegingen naar rechts waardoor de auto van de verbalisanten wordt geraakt . Uit de bewijsvoering kan het in de bewezenverklaring omschreven opzet van de verdachte niet zonder meer worden afgeleid, mede in aanmerking genomen dat het hof in zijn nadere bewijsoverweging ten aanzien van de onder (l) genoemde stuurbeweging niets heeft vastgesteld waaruit kan volgen dat en in welke mate een ongeval met dodelijke afloop waarschijnlijk was, terwijl dit evenmin zonder meer kan volgen uit de ten aanzien van de onder (m) genoemde stuurbeweging vastgestelde omstandigheden waaronder de auto van de verdachte in aanraking is gekomen met het dienstvoertuig van de verbalisanten. De bewezenverklaring is in zoverre ontoereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel