Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:1590 Hoge Raad 15 oktober 2019

ECLI:NL:HR:2019:1590

Datum: 15-10-2019

Onderwerp: Strafvermindering

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlMedeplegen voorbereidingshandelingen voor moord en brandstichting (art. 46 jo. 289 en 416 Sr) en verboden vuurwapenbezit (art. 26 WWM). Politiegeweld bij aanhouding door hondengeleider, art. 7.1 en 7.5 Politiewet 2012. Is door politie gebruikt geweld bij aanhouding van verdachte (trap in rug, beet door politiehond, vuistslagen tegen hoofd) disproportioneel zodat sprake is van vormverzuim dat tot strafvermindering moet leiden? In bestreden uitspraak ligt als ’s Hofs oordeel besloten dat naar zijn niet onbegrijpelijke inzicht sprake was van dynamische en potentieel risicovolle situatie waarin gelet op eerder, ook na lossen van waarschuwingsschot, negeren van bevelen door verdachte en onzekerheid over door hem dragen van (zwaar) vuurwapen toegepast geweld noodzakelijk was om aanhouding van verdachte te voltooien. Hof heeft voorts geoordeeld dat onder die omstandigheden toegepast geweld niet disproportioneel was, waarbij Hof mede in aanmerking heeft genomen dat inzet van politiehond als minder verstrekkend geweldsmiddel moet worden beschouwd dan mogelijk daadwerkelijke gebruik van dienstwapen tegen verdachte. Ook in het licht van rechtspraak van EHRM over art. 3 EVRM, waaronder ECLI:CE:ECHR:2015:0928JUD002338009, getuigt ’s Hofs oordeel dat geen sprake is van vormverzuim niet van onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd. Vorenstaande laat onverlet dat het rechter vrij staat om, ook indien geen sprake is van enig vormverzuim, bij straftoemeting acht te slaan op gevolgen voor verdachte van geweldgebruik door politie, bijvoorbeeld ingeval rechtmatig gebruik van geweld niet onaanzienlijk letsel tot gevolg heeft gehad.
Volgt verwerping. Samenhang met 18/02249. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker