Procesrecht. Herstelarrest hof waarin overweging in overeenstemming is gebracht met dictum. Doorbreking rechtsmiddelenverbod. Is sprake van kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv? Onjuist oordeel dat dictum bepalend is. Samenhang met 18/00574.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: