Hoge Raad 21 september 2018

ECLI:NL:HR:2018:1696

Datum: 21-09-2018

Onderwerp(en): Precontractuele informatieplicht franchise overeenkomst

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Vastgoedrecht

Verbintenissenrecht. Franchiseovereenkomst. Precontractuele informatieplicht franchisegever. Europese Erecode inzake Franchising. Omzetprognose zorgvuldig tot stand gekomen? Motiveringsklachten. Gedekt verweer?

AvdR-TV (1)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: