Hoge Raad 22 december 2017

ECLI:NL:HR:2017:3241

Datum: 22-12-2017

Onderwerp(en): Herstel dienstbetrekking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid (Wwz). Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter, herstel overeenkomst in hoger beroep. Achterwege laten van voorziening voor periode van onderbreking; door rechter te hanteren maatstaf. Art. 7:683 lid 4 BW, art. 7:682 lid 6 BW.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: