Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:8 Hoge Raad 24 januari 2023

ECLI:NL:HR:2023:8

Datum: 24-01-2023

Onderwerp: Afwijzing verzoek, getuige onvindbaar

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlMishandeling (art. 300.1 Sr). Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in eerste aanleg. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:466 m.b.t. toepassing van art. 288.1.a. Sv. Hof heeft voorwaardelijk getuigenverzoek afgewezen en heeft daaraan kennelijk ten grondslag gelegd dat het onaannemelijk is dat getuige binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord, omdat in e.a. is geprobeerd getuige te horen, maar dit niet is gelukt omdat hij onvindbaar is gebleken. Die afwijzende beslissing is niet z.m. begrijpelijk, omdat niet blijkt dat hof heeft onderzocht of getuige in hoger beroep, bijna viereneenhalf jaar na oproepen en dagvaarden van getuige om te worden gehoord door RC, wel binnen afzienbare termijn kan worden gehoord.
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker