Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:80 Hoge Raad 25 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:80

Datum: 25-01-2019

Onderwerp: Transitievergoeding

Overige onderwerpen: Herstel dienstbetrekking, Stelplicht en bewijslast

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht; Wwz. Veroordeling in hoger beroep tot herstel van de arbeidsovereenkomst tegen latere datum dan de ontbindingsdatum. In verband daarmee te treffen voorzieningen (art. 7:682 lid 6 BW). Grondslag terugbetaling transitievergoeding. Voorzieningen in verband met terugbetaling. Kan rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstellen? HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant) en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571 (Vlisco).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Madeleine Lamers

advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline