Hoge Raad 26 januari 2016

ECLI:NL:HR:2016:109

Datum: 26-01-2016

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2022 | Terugkeer in legaliteit

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Art. 46b Sr, vrijwillige terugtred. De HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AZ2169. Het middel klaagt terecht dat de overwegingen van het Hof blijk geven van een onjuiste opvatting omtrent het begrip ‘vrijwillige terugtred’ a.b.i. art. 46b Sr. Dat behoeft niet tot cassatie te leiden, nu het beroep op ‘vrijwillige terugtred’ zodanig ontoereikend is onderbouwd dat het Hof het beroep op vrijwillig terugtreden slechts kon verwerpen. Het oordeel van het Hof is dus juist wat er ook zij van de motivering.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: