Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van 2 automatische vuurwapens en munitie bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. Toereikend bewijs medeplegen doen uitgaan wapens en munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Onder ‘doen uitgaan’ a.b.i. art. 14 WWM kan niet alleen ‘doen overschrijden’ van landsgrens maar ook vanuit Nederland doen vervoeren naar bestemming in buitenland worden begrepen (vgl. m.b.t. ‘doen binnenkomen’ in art. 14 WWM ECLI:NL:HR:2020:905). Hof heeft vastgesteld dat president en enkele leden van “chapter” van motorclub in Duisburg vanuit Duitsland naar oud clubhuis van motorclub in Tilburg zijn gegaan om wapens op te halen. Lid van Duits “chapter” (A) heeft tijdens dit bezoek herhaaldelijk telefonisch contact met medeverdachte. Medeverdachte heeft met verdachte afgesproken dat verdachte om 15:00 uur in nieuw clubhuis moet zijn en heeft hem vervolgens naar oud clubhuis in Tilburg gestuurd om Duitsers 2 automatische vuurwapens en munitie te overhandigen. Om 15:17 uur heeft medeverdachte telefonisch aan A laten weten dat verdachte komt. Medeverdachte zegt vervolgens tegen B dat verdachte er aan komt, dat B gasten wat te drinken moet geven en dat ze het met verdachte moeten afhandelen. Als verdachte is gekomen, worden wapens uit tas gehaald en bekeken. Om 15:27 uur wordt medeverdachte wederom door A gebeld omdat geluiddemper ontbreekt. Daarop spreekt medeverdachte met verdachte en zegt hem dat hij ‘ze hier naartoe’ moet brengen. Nadien zijn leden van Duitse “chapter” vertrokken en hebben zij hoeveelheid munitie en/of aantal magazijnen en twee automatische vuurwapens vanuit Tilburg naar Duitsland uitgevoerd. Mede gelet op deze door verdachte op instructie van medeverdachte verrichte gedragingen en tussen verdachte en medeverdachte gemaakte afspraken omtrent ophalen van wapens door “chapter” van motorclub uit Duisburg, is ’s hofs hierop gebaseerde oordeel dat verdachte zo nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bewezenverklaard medeplegen van vanuit Nederland naar Duitsland doen uitgaan van 2 automatische vuurwapens en hoeveelheid munitie niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping. CAG: anders. Samenhang met 19/01312.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel
prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel