Hoge Raad 4 september 2018

ECLI:NL:HR:2018:1422

Datum: 04-09-2018

Onderwerp(en): Strafbare voorbereiding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Diefstal d.m.v. inklimming door via dakkoepel restaurant met bovenwoning te betreden, aldaar laptop, sieraden en oplader van mobiele telefoon te pakken en deze in zelf meegebrachte tas te stoppen, waarna die tas op bank in restaurant is aangetroffen, art. 311.1.5 jo. 310 Sr. Voltooide gekwalificeerde diefstal of poging daartoe? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP2627 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. (voltooide) diefstal a.b.i. art. 310 Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte de in de bewezenverklaring vermelde laptop, sieraden en oplader heeft gepakt en deze in een tas heeft gestopt en dat voormelde goederen in die tas klaar lagen om mee naar buiten te worden genomen. Mede o.b.v. deze vaststellingen heeft Hof kennelijk geoordeeld dat verdachte zich aldus een zodanige feitelijke heerschappij over de goederen heeft verschaft dat de wegneming daarvan in de zin van art. 310 Sr was voltooid. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: