Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 Hoge Raad 7 juni 2013

ECLI:NL:HR:2013:BZ1721

Datum: 07-06-2013

Onderwerp: Werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten

Overige onderwerpen: Onzeker causaal verband i.c.m. proportionele aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen, art. 7:658 BW. Causaal verband, omkeringsregel, stelplicht en bewijslast (HR 17 november 2000, LJN AA8369, NJ 2001/596, Unilever/[A], HR 23 juni 2006, LJN AW6166, NJ 2006/354, [B/C], en HR 9 januari 2009, LJN BF8875, NJ 2011/252, [D]/BAM). Grootte van de kans op veroorzaking door gestelde blootstelling mede van belang. Onzekerheid of onbepaaldheid van het verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden. Kenbaarheid van gevaren ten tijde van de blootstelling? Omvang zorgplicht werkgever, voorzorgsmaatregelen, omstandigheden van het geval.Proportionele aansprakelijkheid, oorzaak die voor risico van benadeelde zelf komt (HR 31 maart 2006, LJN AU6092, NJ 2011/250).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht