Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:2529 Hoge Raad 8 november 2016

ECLI:NL:HR:2016:2529

Datum: 08-11-2016

Onderwerp: Blunders

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

OM-cassatie. Vormverzuim, bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. HR: uit de vaststellingen van het Hof kan bezwaarlijk anders volgen dan dat de naar het oordeel van het Hof onrechtmatige aanhouding niet heeft plaatsgevonden i.h.k.v. het voorbereidend onderzoek van het in deze zaak tenlastegelegde. ’s Hofs oordeel dat e.e.a. een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv vormt, is dus onjuist.

Ga naar uitspraak