Raad van State 13 november 2013

ECLI:NL:RVS:2013:1891

Datum: 13-11-2013

Onderwerp(en): Spoedwet aanpak stikstof

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 1 november 2012, kenmerk 2012/52177, heeft het college een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan de [Maatschap] voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te Leveroy, gemeente Nederweert.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: