Kort geding. Geen rechtsgrond aanwezig voor verbod tot benoemen expert door ICC (International Chambre of Commerce) hangende een arbitrageprocedure tussen aandeelhouders over de waardering van aandelen. Geen onredelijke benadeling minderheidsaandeelhouders. Vordering (mede gericht tegen ICC) afgewezen.

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: