Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016

ECLI:NL:RBAMS:2016:4164

Datum: 05-07-2016

Onderwerp(en): Doorwerking

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Kort geding. Geen rechtsgrond aanwezig voor verbod tot benoemen expert door ICC (International Chambre of Commerce) hangende een arbitrageprocedure tussen aandeelhouders over de waardering van aandelen. Geen onredelijke benadeling minderheidsaandeelhouders. Vordering (mede gericht tegen ICC) afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: