Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2022:11110 Rechtbank Noord-Holland 16 december 2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:11110

Datum: 16-12-2022

Onderwerp: Opschorten

Overige onderwerpen: Raamovereenkomst, Tegenstrijdige voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Vordering tot nakoming opdracht onder Raamovereenkomst uit hoofde van Aanbesteding toegewezen, met bepaling van ordemaatregel in verband met onvoorziene omstandigheden (excessieve kostenstijgingen) als gevolg van oorlog in Oekraïne en Covid-pandemie.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)