ECLI:NL:RBOBR:2020:1908

Datum: 25-03-2020

Onderwerp: Afbakeningstoets

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

intellectuele eigendom; auteursrecht. Eiseres stelt dat gedaagde met haar elektrisch scheerapparaat inbreuk maakt op het auteursrecht van eiseres op haar eigen scheerapparaat. De rechtbank concludeert dat eiseres auteursrechthebbende is en dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Van een inbreuk op dat werk is echter geen sprake. De totaalindrukken van de beide scheerapparaten verschillen in voldoende mate van elkaar. Ook de promotionele afbeelding van het scheerapparaat van gedaagde maakt geen inbreuk op het auteursrecht van eiseres.

Ga naar uitspraak