Loverboy. Medeplegen van mensenhandel en uitlokking van ontucht. Geen eendaadse samenloop. Veroordeling. Oplegging onvoorwaardelijke PIJ-maatregel in afwijking van advies deskundigen. Wachtlijstproblematiek. Gebieds- en contactverbod.

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: