Leergang Arbeidsrecht

PO punt(en): 71

Kosten: € 4.000,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 20-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

donderdag 01-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

In deze leergang arbeidsrecht, geaccrediteerd door de VAAN, volgt u naast 5 klassikale bijeenkomsten, 39 webinars vanaf uw eigen werkplek. Naast de 71 lesuren schrijft u een paper en kunt u de leergang afronden met een schriftelijk examen. Als naslagwerk ontvangt u het Asserboek 7-V de arbeidsovereenkomst.

Kort overzicht planning 2023:
week 16 - Start leergang
week 20 - Inleveren onderwerp paper (onderwerp is eigen keuze)
week 23 - Goedkeuring/aanpassing onderwerp paper
week 26 - Start schrijven paper
week 34 - Inleveren paper (uiterlijk 25-08-2023)
week 39 - Cijfer paper bekend / herkansing schrijven paper
week 41 - Inleveren aangepaste paper (uiterlijk 13-10-2023)
week 44 - Cijfer aangepaste paper bekend
week 47 - Examen op vrijdag 24 november 2023
week 2 2024 - Uitslag examen
week 4 2024 - Uitreiking certificaten op donderdag 25 januari 2024

Onderwerpen verplicht te volgen webinars (39 uren):
Overgang van onderneming
WHOA en overgang van onderneming
UWV procedure
Europees recht en sociale zekerheid
Internationaal en Europees arbeidsrecht
Fiscale problematiek
CAO recht en Medezeggenschap grote en kleine bedrijven
Vaststellingsovereenkomst
Transitievergoeding
Privacyrecht

De on demand webinars worden bij het definitief maken van de cursus aan uw account toegevoegd.


Leerdoelen:

 • De leergang biedt in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het arbeidsrecht en geeft op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de kernbegrippen van dit rechtsgebied.
 • De cursist is na afloop van deze leergang een expert op het terrein van het arbeidsrecht en kan met de opgedane kennis direct aan de slag.

Overige informatie:
Als u wilt deelnemen aan het examen mag u maximaal twee dagdelen van de fysieke bijeenkomst missen. Het schriftelijk examen duurt drie uren.

Aanmelden

Programma

Arbeidsrecht | Flexibele arbeidsverhoudingen (klassikaal)

prof. mr. Gerrard Boot | mr. Hendarin Mouselli

donderdag 20-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

April 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Arbeidsrecht

 • Arbeidsverhoudingen
 • Kwalificatievraag
 • Rechtsvermoedens
 • Grondslagen arbeidsrecht

De flexibele arbeidsverhoudingen

 • Contracting
 • Platform-arbeid
 • Payrolling (‘Wet arbeidsmarkt in balans’)

sluiten -

meer info +

Arbeidsovereenkomst | Bijzondere verlofregelingen (klassikaal)

mr. Els Unger | mr. Marije Schneider

donderdag 01-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Arbeidsovereenkomst

 • Bijzondere bedingen
 • Proeftijd
 • Boetebeding
 • Concurrentiebeding
 • Eenzijdig wijzigen van de overeenkomst
 • Arbeidsvoorwaarden

Bijzondere verlofregelingen

 • Vakantiedagen
 • Verlof
 • Arbeidstijd
 • Wettelijk minimum loon
 • Vakantietoeslag

sluiten -

meer info +

Zieke werknemer | Sociale zekerheidsrecht (klassikaal)

mr. Ellen de Groot | mr. Marije Schneider

donderdag 29-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Zieke werknemer

 • Loondoorbetaling
 • Opzegverbod
 • Ontslag
 • Ontbinding
 • Re-integratie
 • Loonsanctie werkgever
 • Slapend dienstverband

Sociale zekerheidsrecht

 • Uitkeringssystematiek wet WIA
 • Plaatsbepaling
 • Relatie inkomensvoorziening bij ziekte
 • Uitkeringsrecht ZW
 • Eigen risicodrager
 • No risk polis

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht (klassikaal)

prof. mr. Gerrard Boot | mr. Ellen de Groot

donderdag 07-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Het ontslagrecht, materieel recht en procesrecht

 • Bepaalde tijd contract
 • Opzegging
 • Ontslaggronden
 • Ontslagvergoedingen

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Hoger beroep (klassikaal)

mr. Herman van der Meer | mr. Peter Jansen

dinsdag 31-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Procesrecht in eerste aanleg

 • Vervaltermijn
 • Switch
 • Vorderingen en verzoeken
 • Bewijsregels
 • Vergoedingen
 • Procesregels, zitting en tips

Procesrecht in hoger beroep

 • Enkele regels voor verzoekschriftprocedure
 • Positie ontbinding in het ontslagrecht
 • Bewijsrecht in ontbindingsprocedure
 • Hoger beroep in arbeidszaken

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Ellen-de-Groot.jpg
mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel