Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Intellectueel eigendomsrechtOnderwerpen

  • Object licentieovereenkomst
  • Inhoud licentieovereenkomsten
  • Uitleg licentieovereenkomsten
  • Schending licentieovereenkomsten
  • Licentieweigering
  • Faillissement licentiegever
  • ‘Koop’ softwarelicentie