Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 29 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:1656 Centrale Raad van Beroep 6 juli 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1656

Datum: 06-07-2021

Onderwerp: Bijzondere bijstand

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Geen bijzondere bijstand voor de kosten van tandheelkundige zorg en een koelkast. De Raad kan zich geheel vinden in het oordeel van de rechtbank. Voor de kosten van medische zorg is de Zvw een aan de PW voorliggende, toereikende en passende voorziening. Vergoeding van de kosten voor tandheelkundige zorg op grond van het gemeentelijk beleid is niet mogelijk. De kosten van de koelkast waren ten tijde van de aanvraag al voldaan, zodat op grond van artikel 35, eerste lid, van de PW geen recht bestaat op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland