Centrale Raad van Beroep 7 september 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:3303

Datum: 07-09-2016

Onderwerp(en): Handhaven 1: inlichtingen (25 WW)

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Ten onrechte weigering uitbetaling WW-uitkering. Het Uwv heeft zijn standpunt uitsluitend gebaseerd op een verslag van een telefoongesprek met [naam werkgever] op 17 januari 2013. Van dit gesprek heeft het Uwv echter geen aantekeningen overgelegd. Ook is niet gebleken dat de lezing van appellante van de gang van zaken op 29 november 2012 door het Uwv aan [naam werkgever] is voorgehouden. Deze lezing wordt bovendien niet weersproken door het summiere feitenonderzoek dat door het Uwv is verricht. Dat appellante zich tijdens het gesprek op 29 november 2012 zodanig heeft gedragen of zodanige uitlatingen heeft gedaan dat het aan haar te wijten is dat er geen overeenstemming is bereikt over voortzetting van de arbeid is door het Uwv dan ook niet aannemelijk gemaakt. Ook is niet gebleken dat appellante op enig moment te kennen heeft gegeven de arbeid niet te willen voortzetten. Dat de zakenpartner van [naam werkgever] , [naam partner] , bij het vertrek van appellante nog zou hebben gezegd dat de bewuste voorwaarden geschrapt konden worden, zoals door het Uwv aangevoerd, maakt nog niet dat er sprake was van een nieuw werkaanbod. [naam partner] was immers niet de feitelijke werkgever van appellante. Reeds hierom is er onvoldoende grond voor de conclusie dat appellante door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.

Spreker(s)

mr.-drs.-Ildi-van-Boetzelaer-Gulyas_SPREKER.jpg
mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyás

plaatsvervangend rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: