Gerechtshof Amsterdam 20-12-2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:5441

Datum: 20-12-2016

Onderwerp(en): voormalige pleegouder geen belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

De vraag of iemand belanghebbende is, kan uitsluitend per zaak worden beoordeeld. Grootouder minderjarige geen onbeperkt recht op inlichtingen over minderjarige dan wel inzage in of afschrift van diens dossier met betrekking tot uitvoering kinderbeschermingsmaatregel; toestemming minderjarige vereist. Grootouder geen recht op informatie omtrent minderjarige waarover derden beroepshalve beschikken.

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel