De vraag of iemand belanghebbende is, kan uitsluitend per zaak worden beoordeeld. Grootouder minderjarige geen onbeperkt recht op inlichtingen over minderjarige dan wel inzage in of afschrift van diens dossier met betrekking tot uitvoering kinderbeschermingsmaatregel; toestemming minderjarige vereist. Grootouder geen recht op informatie omtrent minderjarige waarover derden beroepshalve beschikken.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: