Tussen het digitale platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers bestaat een uitzendovereenkomst. De tussen Helpling, de schoonmakers en de huishoudens waar de schoonmaakwerkzaamheden worden verricht geldende rechten en plichten zijn vermeld in door Helpling opgestelde algemene voorwaarden. Weliswaar wijzen sommige omstandigheden op een tussen de schoonmaker en het huishouden contractuele relatie, maar er wijzen meer en zwaardere omstandigheden op een contract tussen Helpling en de schoonmaker. Omdat de schoonmaker structureel wordt tewerkgesteld bij huishoudens en Helpling over de door de schoonmaker te verrichten werkzaamheden geen zeggenschap uitoefent, maar dat overlaat aan de huishoudens, kwalificeert de overeenkomst niet als een gewone arbeidsovereenkomst, maar als een uitzendovereenkomst.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:1680.

AvdR-TV (1)

thumbnail podcast-label-yellow Created with Sketch.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Herman van der Meer

president Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel