Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:11419

Datum: 14-12-2021

Onderwerp(en): Ketenregeling

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Bij eindafrekening heeft werkgever de openstaande verlofuren niet uitbetaald en werknemer vordert alsnog betaling. Hof verwerpt het verweer van werkgever dat deze aanspraak kan worden verrekend met in het verleden beweerdelijk te weinig gewerkte uren. Periodiek verschuldigd en betaald loon is niet onverschuldigd betaald.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: