In vervolg op: ECLI:NL:RBMNE:2021:550.

Overeenkomst van opdracht tussen bestuurder en vennootschap (bank) wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, omdat de verhouding tussen partijen alle kenmerken daarvan heeft. Beroep op analoge toepassing van artikel 2:132 lid 3 BW wordt verworpen, omdat de bank geen beursgenoteerde vennootschap is. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte in principe van toepassing is. De bestuurder kan zich op dat verbod beroepen, omdat hij zich heeft ziek gemeld voordat de formele ontslagprocedure in gang is gezet door de Raad van Commissarissen. Daarom slaagt het beroep van de bank op (analoge) toepassing van de antimisbruikbepaling van artikel 7:670 lid 1 onder b BW niet.

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Bas-Steins-Bisschop-800x600_02.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: