Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:5770

Datum: 15-06-2021

Onderwerp(en): Flexibele arbeid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

In vervolg op: ECLI:NL:RBMNE:2021:550.

Overeenkomst van opdracht tussen bestuurder en vennootschap (bank) wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, omdat de verhouding tussen partijen alle kenmerken daarvan heeft. Beroep op analoge toepassing van artikel 2:132 lid 3 BW wordt verworpen, omdat de bank geen beursgenoteerde vennootschap is. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte in principe van toepassing is. De bestuurder kan zich op dat verbod beroepen, omdat hij zich heeft ziek gemeld voordat de formele ontslagprocedure in gang is gezet door de Raad van Commissarissen. Daarom slaagt het beroep van de bank op (analoge) toepassing van de antimisbruikbepaling van artikel 7:670 lid 1 onder b BW niet.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: