Weliswaar is geen beroep ingesteld tegen de verlengingsbeslissing van de rechtbank Dordrecht van 22 december 2011 waarin is overwogen dat de terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen maar dit betekent niet dat dit punt bij een volgende verlengingsbeslissing aan het oordeel van de verlengingsrechter zou zijn onttrokken, met name niet in het geval van andersluidende jurisprudentie van deze kamer van het hof of van de Hoge Raad. De rechtbank Rotterdam, waarin de rechtbank Dordrecht per 1 januari 2013 is opgegaan, heeft in haar beslissing van 24 december 2013 de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging gelet op het arrest van dit hof van 7 mei 2012 afgewezen omdat het bezit en het verspreiden van kinderporno niet kunnen worden aangemerkt als misdrijven als bedoeld in artikel 38e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof ziet in het arrest van de Hoge Raad van 12 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY8434) geen aanleiding om terug te komen op zijn arrest van 7 mei 2012 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW6021). Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de duur van de terbeschikkingstelling in dit geval is gemaximeerd tot vier jaar. Nu de maatregel is ingegaan op 21 april 2007, is de maximale termijn van vier jaar inmiddels verstreken en staat de wet de gevorderde verlenging van de maatregel niet toe.

Spreker(s)

mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: