Transitievergoeding ex art. 7:673 lid 1 (aanhef en onder b en sub 2) BW. Rechtsverwerking? Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Bepaling hoogte transitievergoeding. Variabele beloning. Art. 7:673 lid 6 BW.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel