Hoge Raad 04-05-2018

ECLI:NL:HR:2018:695

Datum: 04-05-2018

Onderwerp(en): Bewijsrecht, stelplicht bij beëindigingsverzoek alimentatie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW); hoge motiveringseisen; maatstaf. Belang van ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058, NJ 2014/143. Vereiste behoedzaamheid bij beëindiging op datum in verleden.

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: