Hoge Raad 10 februari 2009

ECLI:NL:HR:2009:BG1648

Datum: 10-02-2009

Onderwerp(en): Strafbare voorbereiding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Dubbele vervolging? Verdachte is veroordeeld voor de voorbereiding van een roofoverval op een woning in Duitsland. Terwijl verdachte en 3 mededaders op weg waren naar de woning zijn zij gecontroleerd door de Duitse politie, waarna ze van de voorgenomen overval hebben afgezien. Ongeveer 2 weken later is de overval alsnog uitgevoerd door verdachte en 2 van de drie eerdere mededaders. Verdachte is in Duitsland vervolgd en veroordeeld voor die overval. Het Hof heeft met zijn oordeel dat de voorbereidingshandelingen een ander feit is dan het voltooide delict, tot uitdrukking gebracht dat het onder 1 tlg. feit niet kan worden aangemerkt als strekkende ter voorbereiding van de 2 weken later gepleegde overval. Dat oordeel is in het licht van de gang van zaken i.c. onjuist, noch onbegrijpelijk. Daarvan uitgaande heeft het Hof het verweer dat sprake zou zijn van een “dubbele vervolging” terecht verworpen. Op ’s Hofs oordeel stuit ook af het betoog dat – gelet op het Duitse vonnis – de voortzetting van de strafvervolging in NL in strijd is met art. 54 SUO. Conclusie AG: deels anders.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: