Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:235 Hoge Raad 11 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:235

Datum: 11-02-2020

Onderwerp: Noodweer

Overige onderwerpen: Noodweer op noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Medeplegen van poging tot doodslag door aangever (slachtoffer ripdeal) in auto meermalen met mes in zijn lichaam te steken, nadat aangever toen hem werd bevolen zijn geld te geven alarmpistool heeft gericht op bestuurder van auto, art. 287 Sr. Noodweer tegen noodweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 inhoudende dat er geen ‘wederrechtelijke’ aanranding is wanneer verdachte zich op zijn beurt verdedigt tegen iemand die zelf in noodweer handelt. Hof heeft vastgesteld dat aangever i.v.m. een drugsdeal bij verdachte en diens mededaders in een auto zat en groot geldbedrag bij zich had. Toen de auto reed, kreeg aangever het bevel zijn geld te geven, waarop hij een alarmpistool op bestuurder richtte. Vervolgens pakten verdachte en zijn mededaders elk een mes en hebben zij meermalen op aangever ingestoken, die op dat moment probeerde de rijdende auto te verlaten. Op grond van deze vaststellingen heeft Hof geoordeeld dat verdachte geen beroep op noodweer toekomt, omdat hij niet handelde ter verdediging tegen een ogenblikkelijke ‘wederrechtelijke’ aanranding. Aan dat oordeel heeft Hof in de kern ten grondslag gelegd dat in hiervoor weergegeven situatie aangever zelf uit noodweer handelde toen hij alarmpistool op bestuurder van de auto richtte en dat dus sprake is van een situatie dat “verdachte zich op zijn beurt verdedigt tegen iemand die zelf in noodweer handelt als reactie op een daarvóór gepleegde aanranding”. Oordelen Hof geven niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat uit ‘s Hofs vaststellingen blijkt dat sprake was van door verdachte en zijn mededaders te plegen ‘ripdeal’. Die oordelen dragen verwerping van beroep op noodweer zelfstandig. Volgt verwerping. Samenhang met 18/04441.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten