Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:709 Hoge Raad 14 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:709

Datum: 14-05-2019

Onderwerp: In het buitenland gedetineerde verdachte

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


(Medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter Sr), medeplegen voorbereidingshandelingen t.a.v. per schip vervoeren van cocaïne (art. 10a jo. 10.5 Opiumwet) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte is gedetineerd in Colombia en dat hij zal worden overgeleverd aan Amerikaanse autoriteiten, door Hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, waarbij Hof heeft gewezen op omstandigheid dat niet is te verwachten dat verdachte binnen redelijke termijn ttz. zal kunnen verschijnen, niet is gevraagd om bijwoning van zitting via videoverbinding en oorzaken van niet kunnen verschijnen in risicosfeer verdachte liggen. Onder welke omstandigheden is rechter gehouden onderzoek ttz. te schorsen indien het voor verdachte feitelijk niet mogelijk is ttz. te verschijnen omdat hij in het buitenland is gedetineerd? Hoofdregel is dat, indien uit de stukken of het verhandelde ttz. blijkt dat verdachte in het buitenland is gedetineerd en niet blijkt dat hij rechtsgeldig afstand heeft gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, niet wordt voortgegaan met onderzoek ttz. Daarom vergt beslissing om niet aan te houden vanwege uitzonderlijke omstandigheden nadere motivering. Opmerking verdient nog dat uiteindelijk bij de bepaling van de redelijke termijn van berechting aanhouding op de grond dat verdachte in het buitenland gedetineerd is in beginsel voor zijn rekening zal komen. Gelet hierop is ’s Hofs afwijzing van door de verdediging gedaan aanhoudingsverzoek niet toereikend gemotiveerd, reeds omdat Hof juistheid in het midden heeft gelaten van wat door raadsman is aangevoerd over te verwachten spoedige uitlevering van verdachte door Colombia aan VS en mogelijkheid van een daaropvolgende tijdelijke overlevering van verdachte door VS aan Nederland. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten