Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:2852 Hoge Raad 14 november 2017

ECLI:NL:HR:2017:2852

Datum: 14-11-2017

Onderwerp: Uitlokking

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Antilliaanse zaak. Uitlokking van medeplegen van dubbele moord op A en B in drugsmilieu van Bonaire. Voorwaardelijk opzet op uitlokking van moord op B? Hof heeft geoordeeld dat verdachtes opzet erop was gericht dat A zou worden vermoord. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte wist dat niet alleen A maar ook B bij de daartoe door de uitvoerders van de moord geplande ontmoeting aanwezig zou zijn en heeft - niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat de kans aanmerkelijk was te achten dat zij B niet als getuige wilden van hun moord op A en dat zij daarom ook B zouden vermoorden, daartoe aangezet door de bedreigingen van verdachte, welke kans door verdachte is aanvaard. Dat oordeel is gelet op hetgeen het Hof heeft vastgesteld m.b.t. de aanleiding voor het uitlokken van de moord op A - het kwijtraken van een partij cocaïne - niet onbegrijpelijk. Samenhang met 16/04061 en 16/05757.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht