Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:1558 Hoge Raad 14 november 2023

ECLI:NL:HR:2023:1558

Datum: 14-11-2023

Onderwerp: Aanhoudings verzoek

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlArt. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging, art. 285.1 Sr. Aanhoudingsverzoek door niet gemachtigde raadsman ttz. omdat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen op de gronden dat raadsman alles heeft geprobeerd om met verdachte in contact te komen, er voldoende tijd is geweest om contact te leggen, verdachte niet heeft gereageerd op oproepen van reclassering en er geen indicatie is dat adres van verdachte niet juist zou zijn. Nu hof niet heeft vastgesteld dat oproeping in hoger beroep aan verdachte in persoon is uitgereikt of dat verdachte anderszins op de hoogte is geraakt van datum van zitting, had hof een afweging moeten maken tussen alle bij aanhouding van onderzoek ttz. betrokken belangen (vgl. HR:2020:1158). Hof heeft er echter niet blijk van gegeven die afweging te hebben gemaakt. Hof heeft daarom afwijzing van aanhoudingsverzoek ontoereikend gemotiveerd.
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Linda Kesteloo

docent Vrije Universiteit Amsterdam