Verklaringen en mededelingen van de raadsman die ttz. al dan niet op de voet van art. 279.1 Sr, als zodanig optreedt, kunnen niet als wettige bewijsmiddelen gelden (vgl. HR LJN AX9179).

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Jan Knol

senior rechter Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: