Hoge Raad 18 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2359

Datum: 18-12-2018

Onderwerp(en): Meerdaadse samenloop

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Voorbereidingshandelingen plofkraak door o.m. geprepareerd ontstekingsmechanisme (stroomstootwapen) voorhanden te hebben (art. 46 jo. 157.1/311.1 Sr) en voorhanden hebben van datzelfde stroomstootwapen (art. 26.1 WWM). Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? ‘s Hofs - uit vermelding van art. 57 Sr blijkende - oordeel dat m.b.t. onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten sprake is van meerdaadse samenloop, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat sprake is van een zich op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex, terwijl onder 2 bewezenverklaard wapen dat verdachte voorhanden had een van de voorwerpen is waarmee hij onder 1 bewezenverklaarde voorbereidingshandelingen heeft begaan, te weten voorhanden hebben van geprepareerd ontstekingsmechanisme en strekking van toepasselijke strafbepalingen niet wezenlijk uiteenloopt (vgl. ECLI:NL:HR:2017:1114). Dit leidt niet tot vernietiging omdat opgelegde gevangenisstraf van achttien maanden ver onder strafmaximum van zes jaren ligt dat zou gelden als van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan, zodat verdachte onvoldoende belang bij cassatie heeft. Volgt verwerping.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: